عشق


گفتم: آدم وقتی عاشق کسی میشه

لابد بودنِ با اون کس، کسی رو توو گذشته یادش میاره،

جای خالیشو براش پُر میکنه.

گفت : نه برادر، عشق حقیقی زمانی اتفاق میفته

که بودن با کسی

بودن با تمام آدمای دیگه رو از یادت ببره!

 

وبلاگ بنام سکوت

خدا برایم کافیست


منبع این نوشته : منبع

تو برای من آغـــــــــــــــــاز یه حادثه بودی

هــــــــــــی لعــــــــــــــــــنتی فک کردی چه خــبره؟

فــک کردی بازم برات اشــــــــک می ریزم؟

 نه عزیزم اشــــتباه نکـــــن!

 دیگه تو زندگــــــیم جایی نداری ولی.

ولی فقــــــــط گاهــــــــــــی اوقــــــــــــــــات به

 "یـــــــــــــــــــــــادت مـــــیمیرم و زنده میشم.

بــــــــــــــــــرو و خوش باش .

تو حق انتخـــــــــــــــــاب داری عــــزیزم

 تو برای من "آغـــــــــــــــــاز"یه حادثه بودی

و من برای تو "آغــــــــــــــــــــــاز " یک خاطره

بنام سکوت

خدا برایم کافیست


منبع این نوشته : منبع
حادثه بودی

بنام سکوت

benamesokot.blogfa.com

 مهم نیست تا کجا فرار کنی

فاصله هیچ چیز را حل نمی کند

وقتی طوفان تمام شد یادت نمی آید چگونه از آن گذشتی

چطور جان به در بردی

حتی در حقیقت مطمئن نیستی طوفان واقعا تمام شده باشد

اما یک چیز مسلم است

وقتی از طوفان بیرون آمدی دیگر آنی نیستی که قدم به درون طوفان گذاشت...!

بنام سکوت 

خدا برایم کافیست


منبع این نوشته : منبع
طوفان

به سلامتی بچه پایین شهر!!!

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی بچه های پایین شهر ، که تنها همدمشون مادرشونهمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی بچه های پایین شهر که یه کافی شاپ آرزوشونهمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه اونایی که خودشونو ذلیل میبیننمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه اونایی که به عشق پیکان جوانان گواهینامه میگیرنمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه اونایی که سر تا پاشون 100 تومن نمیشه اما مرامشونو نمیشه براش قیمت گذاشتمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه اونایی که تو 18 سالگی پدر خونواده شدنمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه پایین شهریایی که صورتشون با سیلی سرخهمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه اونایی که کل دخترهای محلشون رو ناموس خودشون میدوننمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه اونایی که خط هاشون همیشه بدون شارژهمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه اونایی که با GLX کار میکننمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی هر چی پایین شهریه چون بازم به عدالت خدا امیدوارهمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ 

متحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگسلامتی همه اونایی که بچه پایین شهرنمتحرک - جدید - تصاویر زیبا ساز - وبلاگ

بنام سکوت

خدا برایم کافیست


منبع این نوشته : منبع
اونایی

اهای مخاطبـــــ خاص

اهای مخاطبـــــ خاص ِ زندگے ِ مــــن...

 با تمام ِ وجود مے گویم:

این روز ها عَجیب دل تنگــــ ِ توام  

 دل تنگــــِ اجابتـــــ چشمانتــــ دل تنگــــ ِ رنگـــ نِگاهتــــــ دل تنگــــ ِ

بوے عَطرتـــــــ...

   تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند ...!

وبلاگ بنام سکوت

خدا برایم کفیست


منبع این نوشته : منبع

زندگانی‌ ام

benamesokotای روی خوب تو سبب زندگانی‌ امbenamesokot
benamesokotیک روزه وصل تو طرب جاودانی‌ امbenamesokot

benamesokot

benamesokotجز با جمال تو نبود شادمانی‌ امbenamesokot
benamesokotجز با وصال تو نبود کامرانی‌ امbenamesokot

benamesokot

benamesokotبی‌ یاد روی خوب تو ار یک نفس زنمbenamesokot
benamesokotمحسوب نیست آن نفس از زندگانی‌ امbenamesokot

benamesokot

benamesokotدردی نهانی‌است مرا از فراق توbenamesokot
benamesokotای شادی تو آفت درد نهانی‌ امbenamesokot

 

وبلاگ بنام سکوت

خدا برایم کافیست


منبع این نوشته : منبع
زندگانی‌

سلامتی بچه پایین شهر!!!

benamesokot
 
بچه های پایین شهر وقتی مادر خونه نیس پیتزا نمیخورن ... فقط فلافل سر کوچه 
هرکسی نمیگن دوست دارم ولی وقتی میگن پاش وای میستن 
سلامتی ما بچه های پایین شهر که بد نیستیم ولی باهامون بد تا میکنن 
سخت باورمون میکنن ولی خودمون خیلی زود باوریم 
هرچی هم داریم واسه رفیق میزاریم
ما پایین شهریا یه قرون و دو هزار و دو ملیون واسمون یکیه
بنام سکوت
خدا برایم کافیست

منبع این نوشته : منبع